Gezien de zeer onzekere situatie met het corona virus en de zeer strenge corona voorschriften voor het organiseren van evenementen van de overheid heeft Aldeneiker Feestcomité beslist om spijtig genoeg geen Aldeneiker Kermis 2021 te laten plaatsvinden.

Wij als Aldeneiker Feestcomité hopen jullie alle te mogen verwelkom op de Aldeneiker Kermis 2022 van 9 tem 11 september 2022.

Vandaag heeft Aldeneiker Feestcomité gezien de verstrengde coronamaatregelen in onderling overleg beslist om dit jaar ook geen Aldeneiker Kermis versie 2.0 te laten plaatsvinden op zondag 13 september 2020. Wij als Aldeneiker Feestcomité hopen jullie alle te mogen verwelkom op de Aldeneiker Kermis 2021 van 10 tem 12 september 2021.

-Gezien de zeer onzekere situatie in verband met het Covid-19 en dat nu reeds alle evenementen met veel volk verboden zijn tot en met 31 augustus 2020. In dit verbod kan nog verlengd worden na 31 augustus.

Heeft het Aldeneiker Feestcomité bestuur in onderling overleg beslist dit jaar geen Aldeneiker Kermis en Septemberfest in de oorspronkelijk vorm te houden.

Er zullen binnenkort wel besprekingen gestart worden om eventueel een Aldeneiker Kermis versie 2.0 te houden op zondag 13 september 2020.

Wij als Aldeneiker Feestcomité bestuur hopen dat jullie begrip hebben voor onze beslissing in deze zeer onzekere situatie met het Covid-19.

Ook hoopt Aldeneiker Feestcomité bestuur jullie allemaal wel en gezond terug te zien op de eventuele Aldeneiker Kermis versie 2.0 en Aldeneiker Kermis 2021.